Szkoła Podstawowa Dankowice


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Dankowice

Patron Stanisława Saszica

Adres Szkoła Podstawowa Dankowice

Szkolna 4
Miejscowość Dankowice
Kod pocztowy 43-331
Gmina Wilamowice
Powiat bielski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Dankowice

338457474
Regon 07067611900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Dankowice mieści się w miejscowości Dankowice pod adresem Szkolna 4. Telefon do szkoły podstawowej to 338457474. Faks: 338457474. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Wilamowice, powiat bielski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 07067611900000.

Szkoła Podstawowa Dankowice uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 136, z czego 62 stanowiły uczennice, a 74 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 11. Powiat bielski ma zarejestrowane 47 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 9515 uczniów w powiecie przypada 47 innych szkół podstawowych (202,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Dankowice: 2
  • w gminie Wilamowice: 6
  • powiat bielski: 60
  • województwo śląskie: 2020

Mapa