Gimnazjum Im. Ludmiły I Adolfa Kalicińskich W Dankowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Ludmiły I Adolfa Kalicińskich W Dankowicach

Patron Ludmiła i Adolf Kalicińscy

Adres Gimnazjum Im. Ludmiły I Adolfa Kalicińskich W Dankowicach

Szkolna 4
Miejscowość Dankowice
Kod pocztowy 43-331
Gmina Wilamowice
Powiat bielski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Ludmiły I Adolfa Kalicińskich W Dankowicach

338456254
Strona
Regon 07228406200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Ludmiły I Adolfa Kalicińskich W Dankowicach znajduje się w miejscowości Dankowice pod adresem Szkolna 4. Telefon do gimnazjum to 338456254. Faks: 338456254. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Wilamowice, powiat bielski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimdankowice.neostrada.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 07228406200000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 122, z czego 55 to dziewczynki, a 67 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,67. Powiat bielski ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4680 uczniów w powiecie przypada 31 innych jednostek gimnazjalnych (150,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Dankowice: 2
  • w gminie Wilamowice: 6
  • powiat bielski: 60
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.560.571.9
20060.841.912.14
2007-0.61.59-0.32
2008-0.311.960.27
20091.281.73-0.24
20101.430.16-0.09
20112.341.09-0.18
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.150.272.65
20062.521.181.85
2007-0.530.3-1.24
2008-0.980.8-0.88
2009-2.330.92-1.36
20100.830.18-0.28
20115.071.362.72

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa