Szkoła Podstawowa W Nawsiu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Nawsiu

Adres Szkoła Podstawowa W Nawsiu

302
Miejscowość Nawsie
Kod pocztowy 39-110
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Powiat ropczycko-sędziszowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Nawsiu

172234210
Regon 00113328100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Nawsiu znajduje się w miejscowości Nawsie pod adresem 302 . Numer telefonu do szkoły to 172234210. Jednostka szkolna mieści się na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie, powiat ropczycko-sędziszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00113328100000.

Szkoła Podstawowa W Nawsiu edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 90, z czego 44 to uczennice, a 46 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,9. Powiat ropczycko-sędziszowski ma zarejestrowane 49 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5860 uczniów w powiecie przypada 49 innych szkół podstawowych (119,59 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Nawsie: 1
  • w gminie Wielopole Skrzyńskie: 8
  • powiat ropczycko-sędziszowski: 56
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa