Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Górze


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Górze

Patron Janusz Korczak

Adres Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Górze

Pszczyńska 34
Miejscowość Góra
Kod pocztowy 43-227
Gmina Miedźna
Powiat pszczyński
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Górze

322117129
Strona
Regon 00119178100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Górze znajduje się w miejscowości Góra pod adresem Pszczyńska 34. Nr tel. do szkoły podstawowej to 322117129. Faks: 322117129. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Miedźna, powiat pszczyński , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spgora.ovh.org. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00119178100000.

Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Górze edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 220, z czego 96 stanowiły uczennice, a 124 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 14 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,67. Powiat pszczyński ma zarejestrowane 39 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 7541 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół podstawowych (193,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Góra: 2
  • w gminie Miedźna: 14
  • powiat pszczyński: 62
  • województwo śląskie: 2020

Mapa