Szkoła Podstawowa W łękawce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Łękawce

Adres Szkoła Podstawowa W Łękawce

133A
Miejscowość Łękawka
Kod pocztowy 33-112
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Łękawce

127644007
Strona
Regon 00120241500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W łękawce znajduje się w miejscowości Łękawka pod adresem 133A. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 127644007. Numer fax: 126744007. Placówka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.szkola.lekawka.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00120241500000.

Szkoła Podstawowa W łękawce rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 61, z czego 32 stanowiły dziewczynki, a 29 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,3. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łękawka: 1
  • w gminie Tarnów: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa