Niepubliczne Przedszkole "wesołe Maczki " W Olszynach


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki " W Olszynach

Adres Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki " W Olszynach

29
Miejscowość Olszyny
Kod pocztowy 32-831
Gmina Wojnicz
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki " W Olszynach

146791202
Regon 12264141100000
Organ prowadzący Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego

Niepubliczne Przedszkole "wesołe Maczki " W Olszynach mieści się w miejscowości Olszyny pod adresem 29. Numer tel. do przedszkola to 146791202. Fax: 146791202. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Wojnicz, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 12264141100000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole "wesołe Maczki " W Olszynach to gmina.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa