Gimnazjum W Pokrzydowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Pokrzydowie

Adres Gimnazjum W Pokrzydowie

Pokrzydowo 23
Miejscowość Pokrzydowo
Kod pocztowy 87-312
Gmina Zbiczno
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Pokrzydowie

564985913
Strona
Regon 87120574000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Pokrzydowie mieści się w miejscowości Pokrzydowo pod adresem Pokrzydowo 23. Numer telefonu do gimnazjum to 564985913. Fax: 564985913. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Zbiczno, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.pokrzydowo.edupage.org. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 87120574000000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 44, z czego 22 stanowiły gimnazjalistki, a 22 stanowili chłopcy. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 2783 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół gimnazjalnych (173,94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 gimnazjalistów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.69-2.912.37
20061.24-3.13-1.54
20073.11-20.69
20087.73-0.373.17
20099.41-0.144.51
20102.06-0.451.26
20110.640.33-2.56
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.15-1.485.26
20062.25-0.361.74
2007-3.76-1.45-0.85
20083.020.332.15
20092.140.732.7
20102.041.062.17
2011-0.410.79-0.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum