Przedszkole W Pokrzydowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Pokrzydowie

Adres Przedszkole W Pokrzydowie

------ 103
Miejscowość Pokrzydowo
Kod pocztowy 87-312
Gmina Zbiczno
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Pokrzydowie

564985981
Strona
Regon 00054701700026
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Pokrzydowie znajduje się w miejscowości Pokrzydowo pod adresem ------ 103. Numer telefonu do przedszkola to 564985981. Fax: 564985913. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Zbiczno, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pokrzydowo.edupage.org. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 00054701700026.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 50, z czego 29 stanowiły dziewczynki, a 21 to chłopcy. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 1186 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (91,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,05 (29254 przedszkolaków na 464 placówek).

Mapa