Szkoła Podstawowa W Raciążu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Raciążu

Adres Szkoła Podstawowa W Raciążu

Kilińskiego 62B
Miejscowość Raciąż
Kod pocztowy 09-140
Gmina miasto Raciąż
Powiat płoński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Raciążu

236791181
Regon 00064801400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Raciążu znajduje się w miejscowości Raciąż pod adresem Kilińskiego 62B. Numer tel. do szkoły to 236791181. Nr faksu: 236791181. Instytucja szkolna ma lokalizację na terenie gminy Raciąż, powiat płoński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00064801400000.

Szkoła Podstawowa W Raciążu edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 389, z czego 195 stanowiły dziewczynki, a 194 to uczniowie. Powiat płoński ma zarejestrowane 43 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6637 uczniów w powiecie przypada 43 innych szkół podstawowych (154,35 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa