Szkoła Podstawowa W Zawidzu Kościelnym


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Zawidzu Kościelnym

Adres Szkoła Podstawowa W Zawidzu Kościelnym

Mazowiecka 47
Miejscowość Zawidz Kościelny
Kod pocztowy 09-226
Gmina Zawidz
Powiat sierpecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Zawidzu Kościelnym

242766111
Strona
Regon 00027314600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Zawidzu Kościelnym znajduje się w miejscowości Zawidz Kościelny pod adresem Mazowiecka 47. Nr tel. do szkoły podstawowej to 242766111. Fax: 242766111. Instytucja szkolna działa na terytorium gminy Zawidz, powiat sierpecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp.zawidz.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00027314600000.

Szkoła Podstawowa W Zawidzu Kościelnym przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 230, z czego 102 to dziewczynki, a 128 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 18 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,5. Powiat sierpecki ma zarejestrowane 19 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3391 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół podstawowych (178,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zawidz Kościelny: 1
  • w gminie Zawidz: 5
  • powiat sierpecki: 36
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa