Szkoła Podstawowa Nr 12 W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 12 W Białymstoku

Patron Zygmunt Gloger

Adres Szkoła Podstawowa Nr 12 W Białymstoku

Komisji Edukacji Narodowej 1 A
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-687
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 12 W Białymstoku

856793880
Strona
Regon 00073531600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 12 W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Komisji Edukacji Narodowej 1 A. Numer tel. do szkoły to 856793880. Nr faksu: 856793880. Jednostka szkolna działa na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp12białystok.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00073531600000.

Szkoła Podstawowa Nr 12 W Białymstoku edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 1104, z czego 545 to uczennice, a 559 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 96 nauczycieli, z czego 88 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 11. Powiat białystok ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 15721 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (296,62 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Białystok: 100
  • w gminie Białystok: 100
  • powiat Białystok: 100
  • województwo podlaskie: 499

Mapa