Aura


Najważniejsze informacje - Aura

Adres Aura

Wolodyjowskiego 4,lok U5,U
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-287
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Aura

857460186
Regon 05200233000000
Organ prowadzący Aura s.c. Katarzyna Maziewska, Krzysztof Maziewski

Aura znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Wolodyjowskiego 4,lok U5,U. Nr tel. do placówki to 857460186. Faks: 857460187. Placówka znajduje się na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową placówki znajdziemy pod adresem www.aura.bialystok.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 05200233000000. Organ rejestracyjny dla Aura to miasto na prawach powiatu.

Powiat białystok ma zarejestrowane 174 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podlaskie - 565. Na 943 uczniów w powiecie przypada 174 innych placówek edukacyjnych (5,42 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 5,89 (3327 kursantów na 565 placówek).

Mapa

inne