Gimnazjum Nr 7


Informacje ogólne

Adres Orląt Śląskich 25
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 27655755600000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 381
Liczba uczennic 192
Liczba uczniów 189

Gimnazjum Nr 7 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Orląt Śląskich 25. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27655755600000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 381, z czego 192 to gimnazjalistki, a 189 stanowili chłopcy. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół gimnazjalnych (175,37 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.592.072.07
20067.762.772.77
20074.381.951.95
20080.781.561.56
20090.931.571.57
20101.281.311.31
20110.671.971.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.291.991.99
20066.613.193.19
20074.163.113.11
20082.132.22.2
20091.372.242.24
20103.073.443.44
2011-0.932.162.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum