Szkoła Podstawowa Nr 175


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 175

Patron Henryk Ryl

Adres Szkoła Podstawowa Nr 175

Pomorska 27
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-202
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 175

426327227
Regon 00073163700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 175 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Pomorska 27. Nr tel. do szkoły podstawowej to 426327227. Faks: 426327227. Instytucja edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem sp175.edu.lodz.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073163700000.

Szkoła Podstawowa Nr 175 uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 290, z czego 147 to uczennice, a 143 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 30 nauczycieli, z czego 24 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa