Szkoła Podstawowa Nr 70


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 70

Patron Stanisław Wyspiański

Adres Szkoła Podstawowa Nr 70

Rewolucji 1905 r. 22
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-207
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 70

426326651
Regon 00073153100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 70 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Rewolucji 1905 r. 22. Numer tel. do szkoły podstawowej to 426326651. Nr faksu: 426326651. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły znajdziemy pod adresem www.sp70lodz.wikom.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00073153100000.

Szkoła Podstawowa Nr 70 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 319, z czego 147 to uczennice, a 172 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 32 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,2. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa