Szkoła Podstawowa Nr 45


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 45

Patron Jan Matejko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 45

Bojowników Getta Warszawskiego 3
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 91-431
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 45

426160153
Regon 00020738533000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 45 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Bojowników Getta Warszawskiego 3. Numer tel. do szkoły podstawowej to 426160153. Numer fax: 426160153. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp45lodz.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00020738533000.

Szkoła Podstawowa Nr 45 naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 313, z czego 162 to uczennice, a 151 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 33 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,6. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa