Przedszkole Nr 11


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 11

Adres Przedszkole Nr 11

Stanisława Dubois 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-184
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 11

228312017
Strona
Regon 01300475200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 11 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Stanisława Dubois 3. Telefon do przedszkola to 228312017. Nr faksu: 228312017. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkolenr11.edu.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300475200000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 100, z czego 43 stanowiły uczennice, a 57 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,25. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole