Technikum Ekonomiczne Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Ekonomiczne Nr 1

Patron im. Mikołaja Kopernika

Adres Technikum Ekonomiczne Nr 1

Stawki 10
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-193
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Ekonomiczne Nr 1

228311168
Regon 01585049700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Ekonomiczne Nr 1 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Stawki 10. Numer telefonu do technikum to 228311168. Fax: 228319752. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy technikum odwiedzimy pod adresem www.zslie1.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01585049700000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce była równa 406, z czego 238 stanowiły kursantki, a 168 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 3 43,00 % -
język polski pisemny podstawowy 40 59,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 37 60,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 40 63,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 43,00 % 94 (z 126) 94 (z 126) 94 (z 126) 239 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 59,60 % 58 (z 238) 58 (z 238) 58 (z 238) 119 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 60,50 % 161 (z 234) 161 (z 234) 161 (z 234) 353 (z 767)
matematyka pisemny podstawowy 63,10 % 76 (z 238) 76 (z 238) 76 (z 238) 172 (z 784)

Mapa