Szkoła Podstawowa Nr 158 Im. Jana Kilińskiego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 158 Im. Jana Kilińskiego

Patron Jan Kiliński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 158 Im. Jana Kilińskiego

CIASNA 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-232
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 158 Im. Jana Kilińskiego

228311327
Strona
Regon 01020672200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 158 Im. Jana Kilińskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem CIASNA 13. Numer telefonu do szkoły to 228311327. Numer fax: 228311327. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp158.waw.pl. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01020672200000.

Szkoła Podstawowa Nr 158 Im. Jana Kilińskiego edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 392, z czego 152 stanowiły uczennice, a 240 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 54 nauczycieli, z czego 40 na cały etat oraz 14 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2,86. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa