Szkoła Podstawowa Nr 260


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 260

Patron Jan Matejko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 260

Zakrzewska 24
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-737
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 260

228416097
Strona
Regon 00080192900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 260 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Zakrzewska 24. Nr tel. do szkoły to 228416097. Numer faksu: 228411815. Szkoła podstawowa znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp260.waw.pl. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080192900000.

Szkoła Podstawowa Nr 260 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 221, z czego 112 to dziewczynki, a 109 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 22 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 2,44. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa