Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School

Adres Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School

Szwoleżerów 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-752
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School

228413908
Strona
Regon 01073223800000
Organ prowadzący CDBWMS Children's House Sp. z o.o.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Szwoleżerów 4. Nr tel. do szkoły podstawowej to 228413908. Numer faksu: 228410887. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową szkoły można znaleźć pod adresem www.warsawmontessori.edu.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01073223800000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School to gmina.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warsaw Montessori School przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa