Szkoła Podstawowa Nr 190


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 190

Patron Orzeł Bialy

Adres Szkoła Podstawowa Nr 190

Zwierzyniecka 10
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-719
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 190

228412136
Strona
Regon 00080207600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 190 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Zwierzyniecka 10. Numer tel. do szkoły to 228412136. Faks: 228412136. Placówka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp190.waw.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00080207600000.

Szkoła Podstawowa Nr 190 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 388, z czego 197 to dziewczynki, a 191 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 50 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 22 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,27. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa