Szkoła Podstawowa W Polkowskiem


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Polkowskiem

Patron Władysław Broniewski

Adres Szkoła Podstawowa W Polkowskiem

52
Miejscowość Polkowskie
Kod pocztowy 46-146
Gmina Domaszowice
Powiat namysłowski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Polkowskiem

774194180
Regon 00116632300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Polkowskiem mieści się w miejscowości Polkowskie pod adresem 52. Numer tel. do szkoły podstawowej to 774194180. Numer fax: 774194180. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Domaszowice, powiat namysłowski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00116632300000.

Szkoła Podstawowa W Polkowskiem edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 54, z czego 36 stanowiły dziewczynki, a 18 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 0,83. Powiat namysłowski ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 2375 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (131,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Polkowskie: 1
  • w gminie Domaszowice: 2
  • powiat namysłowski: 27
  • województwo opolskie: 561

Mapa