Szkoła Podstawowa Im. św. Franciszka


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Św. Franciszka

Patron Św. Franciszek

Adres Szkoła Podstawowa Im. Św. Franciszka

Teresińska 9
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-727
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Św. Franciszka

228401627
Strona
Regon 00622850800082
Organ prowadzący Zgromadzenie Sług Jezusa

Szkoła Podstawowa Im. św. Franciszka znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Teresińska 9. Telefon do szkoły to 228401627. Faks: 228401627. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Stronę internetową placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.franciszek.edu.pl. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00622850800082. Organ rejestracyjny dla Szkoła Podstawowa Im. św. Franciszka to miasto na prawach powiatu.

Szkoła Podstawowa Im. św. Franciszka naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 233, z czego 121 stanowiły uczennice, a 112 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 27 na cały etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,08. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa