Przedszkole Nr 147


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 147

Adres Przedszkole Nr 147

ZAKRZEWSKA 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-737
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 147

228410432
Strona
Regon 01300233900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 147 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem ZAKRZEWSKA 13. Nr tel. do przedszkola to 228410432. Faks: 228410432. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową przedszkola odwiedzimy pod adresem www.przedszkole147.waw.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 01300233900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 107, z czego 54 stanowiły uczennice, a 53 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole