Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302

Adres Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302

Sobieskiego 93
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-763
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302

228413561
Regon 01243974900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Sobieskiego 93. Telefon do szkoły to 228413561. Faks: 228413561. Placówka szkolna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 01243974900000.

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302 uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 40, z czego 2 stanowiły uczennice, a 38 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa