Gimnazjum Nr 1


Informacje ogólne

Adres ZIEMOWITA 12
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 27655664000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 243
Liczba uczennic 128
Liczba uczniów 115

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem ZIEMOWITA 12. Gimnazjum działa na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27655664000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 243, z czego 128 stanowiły dziewczynki, a 115 stanowili gimnazjaliści. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych jednostek gimnazjalnych (175,37 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-22.042.072.07
2006-0.722.772.77
2007-2.871.951.95
2008-22.671.561.56
2009-24.921.571.57
2010-17.971.311.31
2011-3.641.971.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-22.751.991.99
2006-1.553.193.19
2007-23.573.113.11
2008-21.762.22.2
2009-4.22.242.24
2010-21.343.443.44
2011-18.772.162.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa