Szkoła Podstawowa Nr 154 Z Oddziałami Integracyjymi W Warszawie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 154 Z Oddziałami Integracyjymi W Warszawie

Patron Pawła Edmunda Strzeleckiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 154 Z Oddziałami Integracyjymi W Warszawie

Leśnej Polanki 63/65
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-142
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 154 Z Oddziałami Integracyjymi W Warszawie

228112381
Regon 00080176300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 154 Z Oddziałami Integracyjymi W Warszawie znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Leśnej Polanki 63/65. Numer tel. do szkoły podstawowej to 228112381. Nr faksu: 228844641. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp154.waw.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00080176300000.

Szkoła Podstawowa Nr 154 Z Oddziałami Integracyjymi W Warszawie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 971, z czego 461 stanowiły dziewczynki, a 510 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 106 nauczycieli, z czego 94 na pełen etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,83. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa