Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344

Patron Powstanie Warszawskie

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344

Erazma z Zakroczymia 15
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-185
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344

226149030
Regon 01075781800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Erazma z Zakroczymia 15. Nr tel. do szkoły podstawowej to 226149030. Nr fax: 226766405. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp344.edu.pl. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01075781800000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 1133, z czego 535 to uczennice, a 598 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 122 nauczycieli, z czego 100 na pełen etat oraz 22 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,55. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa