Szkoła Podstawowa Nr 314


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 314

Patron Przyjaciół Ziemi

Adres Szkoła Podstawowa Nr 314

Porajów 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-188
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 314

228114007
Regon 00106098400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 314 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Porajów 3. Nr tel. do szkoły to 228114007. Fax: 228114007. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp314.edupage.org. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00106098400000.

Szkoła Podstawowa Nr 314 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 1037, z czego 483 to dziewczynki, a 554 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 104 nauczycieli, z czego 88 na cały etat oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa