Szkoła Podstawowa Nr 257


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 257

Patron prof. Marian Falski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 257

Podróżnicza 11
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-111
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 257

228112440
Regon 00080160000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 257 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Podróżnicza 11. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 228112440. Nr faksu: 228112440. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp257.edu.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00080160000000.

Szkoła Podstawowa Nr 257 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 618, z czego 306 stanowiły dziewczynki, a 312 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 63 nauczycieli, z czego 50 na cały etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,85. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa