Szkoła Podstawowa Nr 257


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 257

Patron prof. Marian Falski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 257

Podróżnicza 11
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-111
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 257

228112440
Strona
Regon 00080160000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 257 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Podróżnicza 11. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 228112440. Nr faksu: 228112440. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp257.edu.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00080160000000.

Szkoła Podstawowa Nr 257 edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 618, z czego 306 stanowiły dziewczynki, a 312 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 63 nauczycieli, z czego 50 na cały etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,85. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa