Przedszkole Miejskie Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 4

Adres Przedszkole Miejskie Nr 4

Bydgoska 34
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 4

566225636
Strona
Regon 34085264200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 4 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Bydgoska 34. Nr tel. do przedszkola to 566225636. Faks: 566225152. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www przedszkola odwiedzimy pod adresem www.pm4torun.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 34085264200000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 217, z czego 106 to dziewczynki, a 111 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 19 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6,33. Powiat toruń ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 2326 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (47,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa