Przedszkole Miejskie Nr 7 87-100 Toruń Ul. łąkowa 44


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 7 87-100 Toruń Ul. Łąkowa 44

Adres Przedszkole Miejskie Nr 7 87-100 Toruń Ul. Łąkowa 44

Łąkowa 44
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 7 87-100 Toruń Ul. Łąkowa 44

566510524
Regon 34085224000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 7 87-100 Toruń Ul. łąkowa 44 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Łąkowa 44. Nr tel. do przedszkola to 566510524. Numer fax: 566510524. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pm-7.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 34085224000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 124, z czego 59 to uczennice, a 65 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,33. Powiat toruń ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 2326 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (47,47 na placówkę), a średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Mapa

przedszkole