Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11

Patron Maria Dąbrowska

Adres Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11

Mościckiego 177A
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11

146221585
Strona
Regon 00120216000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Mościckiego 177A. Nr tel. do szkoły to 146221585. Numer fax: 146221585. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp11.edupage.org. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00120216000000.

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 147, z czego 65 stanowiły uczennice, a 82 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 29 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 9,67. Powiat tarnów ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 5294 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (230,17 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa