Publiczna Szkoła Podstawowa Im, Bł. Ks. Z. Pisarskiego W Gdeszynie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im, Bł. Ks. Z. Pisarskiego W Gdeszynie

Patron Błogosławiony Ksiądz Zygmunt Pisarski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im, Bł. Ks. Z. Pisarskiego W Gdeszynie

139
Miejscowość Gdeszyn
Kod pocztowy 22-455
Gmina Miączyn
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im, Bł. Ks. Z. Pisarskiego W Gdeszynie

846180513
Regon 06074247900029
Organ prowadzący Stowarzyszenie Miłosników Ziemi Gdeszyńskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa Im, Bł. Ks. Z. Pisarskiego W Gdeszynie znajduje się w miejscowości Gdeszyn pod adresem 139. Telefon do szkoły podstawowej to 846180513. Numer faksu: 846180513. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Miączyn, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 06074247900029. Jednostka rejestracyjna dla Publiczna Szkoła Podstawowa Im, Bł. Ks. Z. Pisarskiego W Gdeszynie to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im, Bł. Ks. Z. Pisarskiego W Gdeszynie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 49, z czego 26 stanowiły uczennice, a 23 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,29 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,75. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gdeszyn: 1
  • w gminie Miączyn: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa