Publiczna Szkoła Podstawowa W Wysokim Kole


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Wysokim Kole

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Wysokim Kole

22
Miejscowość Wysokie Koło
Kod pocztowy 26-920
Gmina Gniewoszów
Powiat kozienicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Wysokim Kole

486215012
Strona
Regon 00119412400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Wysokim Kole znajduje się w miejscowości Wysokie Koło pod adresem 22. Numer tel. do szkoły to 486215012. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Gniewoszów, powiat kozienicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem pspwysokiekolo.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00119412400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Wysokim Kole rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 83, z czego 36 to dziewczynki, a 47 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1,6. Powiat kozienicki ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4162 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (134,26 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wysokie Koło: 1
  • w gminie Gniewoszów: 2
  • powiat kozienicki: 37
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa