Publiczne Przedszkole W Niedomicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Niedomicach

Adres Publiczne Przedszkole W Niedomicach

Szkolna 2
Miejscowość Niedomice
Kod pocztowy 33-132
Gmina Żabno
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Niedomicach

146457103
Regon 85178413200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Niedomicach znajduje się w miejscowości Niedomice pod adresem Szkolna 2. Numer tel. do przedszkola to 146457103. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Żabno, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 85178413200000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 115, z czego 61 to dziewczynki, a 54 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Niedomice: 1
  • w gminie Żabno: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa