Szkoła Podstawowa W Rudce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Rudce

Patron Wincenty Witos

Adres Szkoła Podstawowa W Rudce

Rudka 163
Miejscowość Rudka
Kod pocztowy 33-122
Gmina Wierzchosławice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Rudce

146797247
Strona
Regon 00120254000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Rudce mieści się w miejscowości Rudka pod adresem Rudka 163. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 146797247. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Wierzchosławice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.rudka.boo.pl. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00120254000000.

Szkoła Podstawowa W Rudce edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 152, z czego 71 stanowiły uczennice, a 81 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rudka: 1
  • w gminie Wierzchosławice: 7
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa