Szkoła Podstawowa W żabnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Żabnie

Patron Stanisław Wyspiański

Adres Szkoła Podstawowa W Żabnie

Jagiełły 18
Miejscowość Żabno
Kod pocztowy 33-240
Gmina Żabno
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Żabnie

146456445
Strona
Regon 00120196000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W żabnie mieści się w miejscowości Żabno pod adresem Jagiełły 18. Numer tel. do szkoły to 146456445. Numer fax: 146456445. Jednostka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Żabno, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem spzabno.blo.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00120196000000.

Szkoła Podstawowa W żabnie edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 247, z czego 118 stanowiły dziewczynki, a 129 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Żabno: 3
  • w gminie Żabno: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa