Szkoła Podstawoawa Nr 14 Fundacji "elementarz" W Zawierciu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawoawa Nr 14 Fundacji "Elementarz" W Zawierciu

Adres Szkoła Podstawoawa Nr 14 Fundacji "Elementarz" W Zawierciu

Harcerska 46
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawoawa Nr 14 Fundacji "Elementarz" W Zawierciu

326722445
Regon 24301908900000
Organ prowadzący Fundacja Ekolog. Wychowanie i Sztuka"Elementarz"

Szkoła Podstawoawa Nr 14 Fundacji "elementarz" W Zawierciu mieści się w miejscowości Zawiercie pod adresem Harcerska 46. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 326722445. Nr fax: 326722445. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest fundacje. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 24301908900000. Organ rejestracyjny dla Szkoła Podstawoawa Nr 14 Fundacji "elementarz" W Zawierciu to gmina.

Szkoła Podstawoawa Nr 14 Fundacji "elementarz" W Zawierciu uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 68, z czego 35 stanowiły dziewczynki, a 33 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,38. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6738 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (149,73 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Zawiercie: 21
  • w gminie Zawiercie: 21
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Mapa