Szkoła Podstawowa Nr 5 W Zawierciu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 5 W Zawierciu

Patron Adam Mickiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 5 W Zawierciu

Paderewskiego 49
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 5 W Zawierciu

326722865
Strona
Regon 00073005200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Zawierciu mieści się w miejscowości Zawiercie pod adresem Paderewskiego 49. Numer tel. do szkoły podstawowej to 326722865. Nr fax: 326722865. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem msp5jur.pl. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00073005200000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Zawierciu uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 448, z czego 217 stanowiły uczennice, a 231 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 42 nauczycieli, z czego 41 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 41. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6738 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (149,73 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zawiercie: 21
  • w gminie Zawiercie: 21
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Mapa