Przedszkole Publiczne W Ogrodzieńcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Ogrodzieńcu

Adres Przedszkole Publiczne W Ogrodzieńcu

Kościuszki 67
Miejscowość Ogrodzieniec
Kod pocztowy 42-440
Gmina Ogrodzieniec
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Ogrodzieńcu

326732063
Regon 27200180400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Ogrodzieńcu mieści się w miejscowości Ogrodzieniec pod adresem Kościuszki 67. Numer tel. do przedszkola to 326732063. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Ogrodzieniec, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27200180400000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 119, z czego 65 to dziewczynki, a 54 to chłopcy. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2159 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (86,36 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Mapa