Szkoła Podstawowa Im. św. Jana Bosko W Celinach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Bosko W Celinach

Patron św. Jan Bosko

Adres Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Bosko W Celinach

155
Miejscowość Celiny
Kod pocztowy 32-095
Gmina Iwanowice
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Bosko W Celinach

123882388
Strona
Regon 00069940200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. św. Jana Bosko W Celinach znajduje się w miejscowości Celiny pod adresem - 155. Numer telefonu do szkoły to 123882388. Jednostka edukacyjna działa na obszarze gminy Iwanowice, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem spceliny.edupage.org. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00069940200000.

Szkoła Podstawowa Im. św. Jana Bosko W Celinach edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 136, z czego 60 stanowiły uczennice, a 76 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Celiny: 1
  • w gminie Iwanowice: 12
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa