Przedszkole Nr 6 W Zawierciu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 6 W Zawierciu

Adres Przedszkole Nr 6 W Zawierciu

Sienkiewicza 32
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 6 W Zawierciu

326721530
Regon 27151140800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 6 W Zawierciu mieści się w miejscowości Zawiercie pod adresem Sienkiewicza 32. Numer tel. do przedszkola to 326721530. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27151140800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 83, z czego 33 to uczennice, a 50 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 7. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2159 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (86,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Zawiercie: 21
  • w gminie Zawiercie: 21
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Mapa