Szkoła Podstawowa W Celinach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Celinach

Patron Helena Mniszkówna

Adres Szkoła Podstawowa W Celinach

86
Miejscowość Celiny
Kod pocztowy 21-404
Gmina Trzebieszów
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Celinach

257974888
Strona
Regon 00113726700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Celinach mieści się w miejscowości Celiny pod adresem 86. Telefon do szkoły podstawowej to 257974888. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Trzebieszów, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem www.celiny.republika.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00113726700000.

Szkoła Podstawowa W Celinach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 80, z czego 40 stanowiły dziewczynki, a 40 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1,5. Powiat łukowski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 8670 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (133,38 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Celiny: 1
  • w gminie Trzebieszów: 10
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa