Szkoła Podstawowa Nr 15 - Specjalna


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 15 - Specjalna

Adres Szkoła Podstawowa Nr 15 - Specjalna

Macieja Rataja 29a
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 15 - Specjalna

326721517
Strona
Regon 00073011200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Podstawowa Nr 15 - Specjalna znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem Macieja Rataja 29a. Numer tel. do szkoły to 326721517. Numer faksu: 326721517. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.zsswzawierciu.pl.tl. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00073011200000.

Szkoła Podstawowa Nr 15 - Specjalna przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 57, z czego 25 stanowiły dziewczynki, a 32 stanowili uczniowie. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6738 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (149,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Mapa