Przedszkole Miejskie Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 4

Adres Przedszkole Miejskie Nr 4

Trześnik 16
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 4

172252572
Regon 69058831000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 4 mieści się w miejscowości Łańcut pod adresem Trześnik 16. Numer tel. do przedszkola to 172252572. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkole4lancut.za.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 69058831000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 76, z czego 42 stanowiły uczennice, a 34 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 6. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1905 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (68,04 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łańcut: 11
  • w gminie Łańcut: 11
  • powiat łańcucki: 40
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa