Punkt Przedszkolny Towarzstwa Przyjaciół Dzieci "bolek I Lolek" W Słonowicach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Towarzstwa Przyjaciół Dzieci "Bolek I Lolek" W Słonowicach

Adres Punkt Przedszkolny Towarzstwa Przyjaciół Dzieci "Bolek I Lolek" W Słonowicach

35
Miejscowość Słonowice
Kod pocztowy 78-316
Gmina Brzeżno
Powiat świdwiński
Województwo zachodniopomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny Towarzstwa Przyjaciół Dzieci "Bolek I Lolek" W Słonowicach

943425627
Strona
Regon 32051270300000
Organ prowadzący Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

Punkt Przedszkolny Towarzstwa Przyjaciół Dzieci "bolek I Lolek" W Słonowicach mieści się w miejscowości Słonowice pod adresem 35. Numer telefonu do przedszkola to 943425627. Nr faksu: 943425627. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Brzeżno, powiat świdwiński , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.tpd24.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 32051270300000. Organ rejestrujący dla Punkt Przedszkolny Towarzstwa Przyjaciół Dzieci "bolek I Lolek" W Słonowicach to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat świdwiński ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo zachodniopomorskie - 413. Na 735 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (81,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 71,81 (29658 przedszkolaków na 413 placówek).

Mapa