Szkoła Podstawowa W Stępocicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Stępocicach

Adres Szkoła Podstawowa W Stępocicach

4
Miejscowość Stępocice
Kod pocztowy 28-440
Gmina Działoszyce
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Stępocicach

413528025
Regon 00118303700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Stępocicach mieści się w miejscowości Stępocice pod adresem 4. Nr tel. do szkoły to 413528025. Nr fax: 413528025. Jednostka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Działoszyce, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00118303700000.

Szkoła Podstawowa W Stępocicach naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 64, z czego 29 stanowiły dziewczynki, a 35 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 2173 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (98,77 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Stępocice: 1
  • w gminie Działoszyce: 3
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa