Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

44
Miejscowość Łysaków Drugi
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

413857421
Regon 00073340600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Łysaków Drugi pod adresem 44. Numer tel. do szkoły to 413857421. Numer fax: 413857421. Jednostka edukacyjna działa na obszarze gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00073340600000.

Szkoła Podstawowa uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 64, z czego 23 to dziewczynki, a 41 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 5911 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (109,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łysaków Drugi: 1
  • w gminie Jędrzejów: 21
  • powiat jędrzejowski: 48
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa